Under vintern när vi saknar blomsterfägring i trädgården som allra mest sträcker vinterrosorna upp sina blommor. De trotsar både snö och frost för att visa upp vad som enligt mig och många andra är bland de vackraste blommorna i växtriket. I den här texten kan du läsa om vad som är karaktäristiskt för vinterrosorna, vart de växer i det vilda, köptips och hur du lyckas med dem i rabatt och kruka.

Kärt barn har som bekant många namn. Det vanligast förekommande namnet på släktet Helleborus är idag julrosor men de kallas även vinterrosor och innan sekelskiftet 1900 ofta för nysört, prustros eller kristrot.

Julrosens vackra blomblad är egentligen foderblad och kallas därför hylleblad. Kronbladen är ombildade till nektarier (som skymtas bakom ståndarna)

Vanligtvis så blommar julrosorna under vinter- och vårmånaderna men i handeln säljs framdrivna plantor som blommar redan under hösten. Många julrosor blommar under lång tid, upp till över två månader, men faktorer som väder och vind påverkar som alltid växternas årstidscykel. Förutom blomningen bjuder de också på ett mycket vackert bladverk som varierar i flikighet mellan arter och sorter. I trädgårdsmiljö är bladverket ofta grönskande året runt vilket gör julrosorna särskilt värdefulla eftersom de flesta andra perenner går i sommar- eller vintervila och därmed är helt nedvissnade under någon del av året.

Även efter blomningen är julrosorna vackra eftersom hyllebladen sitter kvar men nu i rosa och gröna nyanser. De har även vackra frökapslar, även om de här är bortnupna för att plantan inte ska sprida sig.

Julrosen i det vilda

Massförekomst av hybridjulrosor i Alnarpsparken. Eftersom de trivs så bra under ekarna att de förökar sig så förekommer plantor i alla upptänkliga färger och former.

Julrosornas utbredningsområde har sin tyngdpunkt i sydöstra Europa där de växer i öppna ek- och bokskogar, busksnår, gräsmarker och steniga sluttningar. Jordarna på växtplatsen har generellt ett högt innehåll av kalk och humus (organiskt material som nedfallna löv m.m.). I sin naturliga miljö förekommer julrosorna ofta tillsammans med nedanstående arter som också är goda grannar i trädgården, särskilt för den som vill ha en mer naturlik karaktär:

 • Anemone blanda, balkansippa
 • Anemone nemorosa, vitsippa
 • Anemone ranunculoides, gulsippa
 • Arum italicum, italiensk munkhätta
 • Asarum europaeum, hasselört
 • Chionodoxa, vårstjärnor
 • Colchicum, tidlösor
 • Corydalis, nunneörter
 • Crocus, krokusar
 • Cyclamen coum, dvärgcyklamen
 • Cyclamen hederifolium, höstcyklamen
 • Galanthus nivalis, snödroppe
 • Hepatica nobilis, blåsippa
 • Muscari, pärlhyacinter
 • Primula veris, gullviva
 • Primula vulgaris, jordviva
 • Pulmonaria saccharata, broklungört
 • Scilla, blåstjärnor

Julrosen i trädgård & kruka

Variationen i utseende, som bladens flikighet och blommans färg och form, är stor inom släktet vilket bland annat beror på att arterna lätt hybridiserar med varandra. På grund av bland annat hybridiseringen är det svårt att dela upp släktet i arter, men enligt en indelning så finns det 17 stycken. I handeln är det till stor del hybriderna som saluförs samt ett antal selektioner av arterna. Hybridjulrosorna är när de väl etablerat sig ofta långlivade, relativt tåliga, blomvilliga och kräver inte mycket skötsel. De finns i ett brett färgspektrum, från vitt, rosa, purpur och rött till gult, grönt och nästan svart, som enkla eller dubbla blommor samt med eller utan prickar och streck. Kort sagt så finns det goda möjligheter att hitta just sin egen favorit, eller favoriter då julrosor gör sig bra flera tillsammans. Det en kan tänka på vid köp av julrosor är dock att det traditionella sättet att föröka julrosor är genom frön, vilket innebär att plantorna inte blir exakta kopior utav varandra utan det förekommer en viss variation. Därför kan julrosor, till skillnad från många andra växter, vara mer lämpliga att köpa i blom eftersom det då är möjligt att säkerställa att blommorna har den önskade färgen och formen. Vissa sorter mikroförökas dock vilket garanterar att plantorna blir exakta kopior av varandra.

You may be missing winter because your garden is missing hellebores

Hellebores – a comprehensive guide, av C. C. Burrell & J. K. Tyler

Generellt så trivs julrosor särskilt bra i lätt skugga till halvskugga, gärna under lövfällande träd så de kan dra nytta av vårsolen när de bildar nya blad men inte utsätts för den starka sommarsolen. Bladen kan nämligen ta skada av för mycket sol och torra vindar vilket kan ge bruna kanter och partier i bladen. Det är också bra att tänka på att julrosor har känsliga rötter så de bör hanteras särskilt varsamt vid plantering. Välj också plats med omsorg för din julros så den inte behöver flyttas utan får stå i fred så den kan växa sig riktigt stor. Eftersom rötterna är något köttiga är det också viktigt att växtplatsen inte är alltför fuktig eftersom rötterna då kan ruttna. Många julrosor fungerar också bra att odla i kruka. Särskilt under vår och höst, när många julrosor sätter nya blad, är det dock viktigt att inte glömma att vattna sina krukade julrosor eftersom de nya bladen saknar det vaxskikt som skyddar mot uttorkning.

Helleborus niger ‘Christmas Carol’ tillsammans med ljung, pinje och silverek

— Ida Ekman, landskapsarkitekt

Senast uppdaterad: 2021-03-18