Tiden som spenderas i trädgården och i tankar på trädgården handlar inte enbart om arbete utan även tid för vila och njutning. Genom att planera i tid och utföra arbetsuppgifter under rätt årstid så ger du dig själv de bästa möjligheterna att kunna lägga tiden på det du gillar allra bäst. Vilka arbetsuppgifter som behöver utföras i trädgården skiljer sig dock beroende på dess innehåll. Därför börjar jag här med att beskriva vanligt förekommande sysslor för varje årstid. Därefter kommer en sektion med typiska göromål för olika delar av trädgården, som perennrabatt och köksland. Texten avslutas sedan med en sammanfattande lista i punktform. Så läs igenom det som är relevant för dig och din trädgård och ge dig själv de bästa förutsättningarna för ett fantastiskt trädgårdsår.

Trädgårdsåret i korthet

Vinter

Vintern är tiden för trädgårdsdrömmar. Nu när trädgården sover, kanske under en filt av snö, finns tid att reflektera över det gångna trädgårdsårets triumfer och motgångar samt att drömma, planera och inspireras inför nästa trädgårdssäsong. Genom att planera och förbereda redan nu ger du dig själv de bästa förutsättningarna att kunna utföra olika projekt och sysslor vid lämplig tidpunkt och minska jäkt och stress under de mest hektiska arbetsperioderna. Glöm för den delen inte att njuta av vinterträdgården nu när dess arkitektur är som mest framträdande, gå en runda eller beundra inifrån värmen genom fönstret.

Om du har möjlighet är det trevligt att mata fåglarna och på så sätt underlätta för dem att överleva vintern. Har du säsongskrukor kan känsliga höstväxter behöva bytas mot jul- eller vinterväxter. Kontrollera gärna att känsliga trädgårdsväxter har kvar det vinterskydd du lade dit i höstas och skaka ned snö från buskarnas grenar om den lägger sig för tung.

Vår

Våren är den mest intensiva arbetsperioden i trädgården. Nu vaknar trädgården till liv och många områden behöver någon form av åtgärd. När det är dags att plantera i dina nya projekt, börja gärna med buskar, häckar och träd, både de med blad och barr. Glöm dock inte att stanna upp och njut av alla växter som tittar upp och djur som åter börjar besöka din egen oas. Säsongskrukan kan åter bli en färgexplosion när den fylls med vårens växter i mars-april. Det är också dags att börja klippa gräset. Gräset i gräsmattan växer faktiskt mer nu när det ännu är lite svalt och fuktigt än under sommaren så se till att ha koll för att gräset inte ska bli alltför långt mellan klippningarna.

Det är även bra att börja rensa ogräs i rabatt och köksland tidigt eftersom det minskar mängden ogräs under sommaren. Gällande jordförbättring så skiljer det sig från olika typer av planteringar beroende på vad som ska uppnås. I trädgårdsland och vissa typer av rabatter krävs mycket näring som därför behöver tillföras. Andra typer av planteringar som äng och stenparti ska däremot vara näringsfattig och ska därför inte gödslas utan se istället till att rensa bort döda växtdelar för att minska näringstillgången.

Sommar

Under sommaren är det ännu mycket att göra men nu är verkligen tiden att koppla av lite och njuta av alla växter då många är som mest praktfulla just nu. Passa också på att plocka in blombuketter för att kunna njuta av trädgården även inomhus. Fyll säsongskrukan med härliga sommarblommor och se till att ta bort vissna blommor på de som gynnas av det. Sommaren är vattningens årstid, främst i köksland och allt nyplanterat. Vattna helst under tidig morgon eller på kvällen när det börjar bli svalare. Undvik dock att gå och smådutta dagligen eftersom växterna då gärna bildar torkkänsliga, ytliga rotsystem. Vattna istället ordentligt med några dagars mellanrum under perioder med lite regn för att uppmuntra bildandet av djupa rotsystem. Särskilt små och nyplanterade plantor är dock känsliga för uttorkning och kan behöva vatten oftare. Se till att dina växter blir vattnade under semestern om du reser iväg. Samla gärna regnvatten i tunnor för att minska användningen av renat dricksvatten, det ljumna vattnet är dessutom bättre för växterna än kallt kranvatten.

Rensa ogräs ofta medan de ännu är små och inte har hunnit sätta frö. Höj gärna klipphöjden för gräsmattan vid torka eller låt bli att klippa helt. När det är för varmt och torrt växer nämligen inte gräset och blir bara gult om det klipps. Under sensommaren är det dags att slåttra ängen om du har glädjen att ha en sådan i din trädgård. Se till att använda en vass lie eller slåtterbalk som skär ordentligt för att inte skada floran. Det är också viktigt att det avklippta gräset plockas bort, antingen direkt eller låt det fröa av sig och torka lite först, så det inte kväver ängen. Det är också hög tid att planera vad som ska planteras under sensommar och höst om du inte gjorde det redan i vintras.

Höst

Arbetet i trädgården handlar framför allt om plantering och förberedelser inför vintern. Känsliga växter som medelhavsväxter och dahlior behöver plockas in för övervintring. Krukor med växter som ska stå ute kan eventuellt grävas ned, kläs med bubbelplast eller täckas med löv eller granris för att ge dem extra goda förutsättningar att överleva vintern. Höststäda dock lagom och låt gärna löv och vissna växter vara kvar där det är lämpligt. Rensa dock bort löv och växtdelar noga där du haft problem med skadedjur eller sjukdomar. Kratta in löv från gräsmattan under buskar, in i rabatten, använd dem som skydd för mindre härdiga växter eller lägg på komposten. Lövhögar är övervintringsplats för olika smådjur, så lämna gärna några i ett lugnt hörn av trädgården. Ett inte allt för tjock lövlager kan du köra över med gräsklipparen så blir den finfin näring till gräsmattan. Se dock till att höja klipphöjden under de sista klippningarna.

Särskilt i de delar av landet med milda vintrar är det bra att rensa bort ogräset innan vintern då det annars kan fortsätta växa. Fram till september kan det gå bra att plantera barrväxter medan många buskar, träd, bärväxter och perenner går bra att plantera ända in i oktober om vädret är milt. Se till att städa växthus och skjul samt att rengöra redskap och krukor så står allt fint och redo för nästa växtsäsong. Börja gärna mata fåglarna tidigt för att de redan innan den värsta kylan kommer ska vänja sig vid att det finns mat i din trädgård. Fyll också säsongskrukan med härliga höstväxter. Se också till att njuta av alla fina höstfärger.

Trädgårdens olika delar

Perenner & Prydnadsgräs

Under början av våren, precis innan de nya skotten börjar titta upp är det dags att rensa bort fjolårets vissna blad och blomstänglar från perennerna. Lämna gärna det borttagna materialet i mindre bitar i rabatten om det är lämpligt. Där blir det näring åt jordens mikroliv, ger en god struktur och ökar den vattenhållande förmågan samt blir med tiden näring till plantorna och binder kol i marken vilket bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Lägg annars det bortrensade på komposten. Precis när skotten börjar titta upp är också en bra tidpunkt att dela perenner för att föryngra och föröka dem. Våren är lämplig för plantering av nya perenner, men särskilt i områden med torra somrar och milda vintrar kan det istället vara bättre att plantera dem under hösten för att minska behovet av vattning under etableringen. För de växter du vet behöver stöd under sommaren kan det vara bra att sätta upp dem redan nu för att möjliggöra att de blir så dolda av växten som möjligt.

Under våren är det även dags att snygga till prydnadsgräs och bambu. Gräs med smala blad kammas enbart med handen eller en kratta för att vissna blad ska släppa. Kraftigare gräs klipps ned med sax eller sekatör 5-10 cm ovan jordytan. På de gräs som är mer eller mindre vintergröna gallras enbart vissna och skadade blad bort. För bambu innebär vårfixet mest borttagning av döda rör men beskärningsmängd och tidpunkt skiljer sig mellan olika arter så ta reda på vad som gäller för din bambu. Våren är också en bra tidpunkt för nyplantering av gräs och bambu.

I slutet av mars kikar de oerhört vackra skotten tillhörande Veratrum nigrum, svart nysrot upp.

Det går att plantera nya perenner under sommaren men bör helst undvikas för att minska behovet av vattning och eventuellt solskydd. Om det uppkommer tomma hål i din plantering kan det dock vara bättre att fylla det med en ny för att undvika ogräs. Vissa perenner går att klippa ned efter blomningen för att få ett vackrare bladverk och eventuellt en andra blomning. På exempelvis stäppsalvia och kantnepeta klipps överblommade stänglar och eventuellt även en tredjedel av bladverket bort. Hos flox ska däremot enbart själva blomställningen tas bort.

Härlig perennplantering i full prakt under sensommaren i Slottsträdgården, Malmö.

Klipp inte ned perenner och gräs under hösten. De vissna stänglarna och bladen håller sig hos vissa växter vackra under hela vintern och bidrar till strukturen i vinterträdgården. De skyddar också växterna mot vinterns kyla, ger skydd åt smådjur och vissa fröer uppskattas av småfåglarna. Känsliga perenner kan vara lämpliga att skydda med extra löv. Sensommar och höst är perfekt tid för plantering av perenner i områden med milda vintrar. Under hösten, direkt efter blomningen är det också möjligt att vid behov gräva upp och flytta perenner i trädgården.

Ännu i mitten av mars bjuder fjolårets perenner och gräs på struktur i Alnarpsparkens perennsortiment.
Lökar & Knölar

Köp gärna blomsterlök så fort den anlänt till butiken under vår eller höst och plantera den helst direkt. Vissa lökar, som tulpaner, har ett torrt lökskal kallat tunika som skyddar dem mot torka och gör dem mindre känsliga för lagring. Andra lökväxter, som liljor, saknar dock tunika och förlorar därför i kvalitet fortare när de ligger ovan jorden. Under hösten planteras främst vårblommande lökväxter medan andra ska planteras under vår eller sensommar. Ta reda på vad som gäller för just den art du vill ha i din trädgård. All blomsterlök är inte härdig här i Sverige utan exempelvis dahlior och vissa gladioler behöver tas in och övervintras frostfritt.

Små lökar av Lilium martagon, krollilja. Även som stor lök saknar de skyddande tunika.
Träd & Buskar

Vissa träd och buskar kan vara lättast att beskära under senvintern när de ännu står avlövade. Så kallade blödare ska dock absolut inte beskäras under vinter och vår. Det absolut viktigaste för all beskärning är därför att veta vad du har för träd eller buske, när den är lämplig att beskära och hur den bör beskäras. Känner du dig osäker på beskärning? Be om hjälp från någon kunnig, under trädgårdsrådgivning bjuder jag gärna på tips och råd kring beskärning om det är något du undrar över. Döda och skadade grenar kan dock tas bort hela året. Kommer det mycket snö eller tung blötsnö kan den behöva skakas av från buskar och häckar för att de inte ska tappa formen eller grenar knäckas. Är det barmark, kallt och soligt under senvintern kan vintergröna buskar täckas med exempelvis säckväv för att minska risken att de drabbas av frosttorka och får bruna partier. Låt skyddet sitta kvar tills marken tinat.

Under våren beskärs exempelvis svagväxande fruktträd, rosor och vissa prydnadsbuskar. Se också till att klippa häcken innan fåglarna börjar bygga bo för att inte störa deras häckning. Nu är det också bra att plantera nya träd och buskar. Vissa, som exempelvis magnolior med sina tjocka och känsliga rötter, bör enbart planteras under våren för att hinna rota sig ordentligt innan vinterns kyla.

Under JAS (Juli, Augusti, September) är det lämpligt att beskära de flesta träd och buskar, men inte alla. Fruktträd beskärs och bärbuskar gallras efter skörd.

Formklippta växter som Buxus sempervirens, buxbom behöver ofta klippas till åtminstone både vår och höst för att hålla sig riktigt snygga.

Under senhösten kan vissa buskar vara lämpliga att binda ihop, som till en strut, för att minska behovet av att skaka bort tung snö under vintern. Sätt vid behov upp gnagskydd på träd och buskar som är begärliga för kaniner och rådjur för att undvika skador under vintern.

Köksträdgården

Börja planera för vad du vill odla och vart redan under vintern, kolla upp vilka fröer du ännu har kvar och vad du behöver införskaffa. Redan i februari kan vissa fröer sås inomhus men då behövs växtlampor eftersom plantorna annars lätt blir rangliga i det begränsade senvinterljuset.

Under våren är det dags att på allvar börja sätta fröer både inne och ute. Se dock först till att jordförbättra ditt köksland med kompost och kanske även kogödsel beroende på vad du ska odla. När jorden går att arbeta i med och är åtminstone 5 men gärna 6-7˚C varm så kan det mesta börja sås men vissa växter kräver mer värme, bönor minst 15˚C. Så läs på din fröpåse när och var det är lämpligt att så din gröda. Att täcka sådden med fiberduk ökar värmen och ger skydd mot vissa skadeinsekter och fåglar som vill åt fröna. Håll koll på när de fröer du sått inomhus i kruka behöver planteras om och se till att skola ut dem innan du till sommaren planterar ut dem i köksträdgården när frostrisken är över.

Under sommaren är det äntligen dags att börja skörda och njuta av allt det goda du odlar. Ät mycket och lägg in, sylta, safta, torka eller frys det du inte hinner använda direkt. Glöm inte vattna vid behov och fortsätt rensa ogräs regelbundet.

Under hösten gäller det att fortsätta skörda den mångfald av frukt och grönsaker som mognar. Nu är även rätta tiden att plantera vitlök. Se också gärna till att något växer i din köksträdgård under vintern, antingen grödor som går att så under hösten eller gröngödsel. Växttäcket skyddar jorden mot att kompakteras av regn, gynnar mikrolivet och minskar även mängden ogräs och urlakningen av näringsämnen.

Min köksträdgård 2012 i full grönska i väntan på skörd. Med härliga ringblommor blir den lika vacker som en blomsterrabatt.

Sammanfattning: viktiga arbetsuppgifter

Något som är härligt med trädgård och växter är att det sällan finns enbart ett sätt som leder till lyckat resultat. Förhoppningsvis kan denna text och nedanstående lista hjälpa dig lite på vägen mot att hitta just ditt arbetssätt i trädgården.

Vinter
 • Reflektera över det gångna trädgårdsåret och planera för det nya
 • Mata fåglarna
 • Fyll säsongskrukan med vinterväxter, komplettera gärna enbart och låt härdiga höstväxter stå kvar
 • Skaka av tung snö som riskerar att knäcka grenar eller förstöra växtens form
 • Kontrollera vinterskyddet på känsliga växter
 • Beskärning av vissa träd och buskar
 • Skydda barrväxter med exempelvis säckväv när det är risk för frosttorka när solen skiner samtidigt som marken är frusen
Vår
 • Sätt fröer, förodla inomhus och direktså ute i köksträdgården
 • Rensa bort de vissna delarna på perennerna, men lämna det gärna kvar i rabatten om det är lämpligt
 • Klipp ned/rensa prydnadsgräs och bambu
 • Dela perenner för föryngring och förökning
 • Plantera nya växter, gärna buskar och träd innan perenner och prydnadsgräs
 • Jordförbättra med för planteringen lämpligt substrat
 • Rensa ogräs
 • Beskärning av vissa träd och buskar
 • Klipp gräsmattan när det behövs
 • Faga ängen, det vill säga kratta bort löv och nedfallna grenar
 • Fyll säsongskrukan med frosttåliga vårväxter
 • Sätt upp stöd för de växter som kommer behöva det under sommaren
Sommar
 • Plocka in blombuketter
 • Fyll säsongskrukan med härliga sommarblommor
 • Fyll eventuella hål i rabatten med nya växter
 • Vattna vid behov, med en ordentlig mängd vatten och gärna under sen morgon eller på kvällen
 • Rensa ogräs ofta medan de ännu är små
 • Klipp bara gräset om det verkligen behövs, höj klipphöjden eller låt bli vid torka
 • Slåttra ängen med lie eller slåtterbalk och ta bort klippet direkt eller låt det fröa av sig några dagar först
 • Planera höstens planteringsprojekt om du inte gjorde det i vintras
 • Klipp efter blomningen ned de perenner som kan ge en andra blomning
 • Beskär träd och buskar under JAS
 • Skörda och ät, lägg in, sylta, safta, torka eller frys
Höst
 • Plantera nytt, barrväxter fram till september; buskar, träd, bärväxter och perenner fram till oktober
 • Fyll säsongskrukan med fina höstväxter
 • Köp och plantera vårblommande lök så snart den kommit till butiken
 • Fortsätt skörda ät, lägg in, sylta, safta, torka eller frys
 • Så gröngödsel eller höstgrödor som vintertäckning i färdigskördade köksland
 • Plantera vitlök
 • Rensa ogräs, särskilt om du har milda vintrar
 • Kratta in löv från gräsmattan i rabatt och under buskar eller kör över dem med gräsklipparen
 • Höj klipphöjden på gräsklipparen inför de sista klippningarna
 • Vinterskydda känsliga växter
 • Ta in känsliga växter för frostfri vintervila
 • Bind eventuellt ihop vissa buskar för att skydda dem mot snöns tyngd under vintern
 • Sätt vid behov upp gnagskydd på träd och buskar
 • Börja mata fåglarna
 • Städa växthus och skjul
 • Rengör redskap och krukor

— Ida Ekman, landskapsarkitekt

Senast uppdaterad: 2021-02-23