”Det är växterna som är min stora passion, från små blomsterarrangemang i kruka till hela växtsamhällen som ängar och skog. Hur de samspelar både estetiskt och ekologiskt för att skapa en helhet som skänker positiva upplevelser under lång tid. Men en trädgård är inte enbart växter, det handlar om en helhet som skapas i mötet mellan olika material, former och texturer som skapar känslor och stämningar. Det som jag gärna kallar för trädgårdspoesi. Men det allra viktigaste är att trädgården skänker glädje åt sin brukare. Jag har därför ingen färdig mall för den perfekta trädgården utan hjälper er hitta formen på just eran drömträdgård.”

Ida Blomberg, landskapsarkitekt