Margaretaplatsen

PROJEKT: Perennplantering
ÅR: 2018
BESTÄLLARE: Helsingborgs stad (projektet är ritat av Ida Ekman innan Vinterrosen bildades)
PLATS: Margaretaplatsen, Helsingborg

Margaretaplatsen anlades till minne av kronprinsessan Margareta och invigdes sommaren 1924. 2012 restaurerades parken och de tidigare rosplanteringarna ersattes med perennplanteringar som fortfarande hade ett inslag av rosenbuskar. 2018 hade dessa planteringar förlorat sitt tänkta utseende, vissa växter hade försvunnit och andra spridit sig över stora delar av planteringen. Det var dags för planteringen att åter iträda sig en ny skepnad.

Kronprinsessan Margareta var influerad av den brittiska konsthantverksrörelsen Art- and Crafts och planterade gärna perenner med naturlig färgskala i stora grupper. Detta inspirerade till det diagonala rutmönstret jag gav planteringen. För att förstärka symmetrin som finns i de två kvadratiska planteringsytorna utgör de en spegling av samma gestaltning. De vackra inramande häckarna sparades självklart.

Växterna valdes med utgångspunkt i platsens ståndortsförhållanden, med en relativt väldränerad och måttligt näringsrik jord och soligt men ändå ganska skyddat läge. Det var även viktigt att växterna enbart har en begränsad spridning i sidled, för att planteringens mönster ska vara synligt så länge som möjligt utan behov av täta arbetsinsatser. Valet föll därmed till stor del på arter som har sitt ursprung på den amerikanska prärien, den eurasiska stäppen och i våra svenska torrbackar.

En grundtanke med gestaltningen är att växternas bladverk främst ska vara lägre än omfattningshäcken medan blomstänglarna sticker upp ovanför. Detta för att skapa ett skirt och elegant intryck som kändes passande. Ytterligare en kontrast i planteringen är att den traditionella, symmetriska utformningen bryts av mot växterna som kan anses tillhöra artlistan i samtida perennplanteringar.

— Ida Ekman, landskapsarkitekt