Sommarblomsfat 2019

PROJEKT: Sommarblomsfat
ÅR: Ritat 2018, Att se 2019
BESTÄLLARE: Helsingborgs stad (projektet är ritat av Ida Ekman innan Vinterrosen bildades)
PLATS: Strandpromenaden, Helsingborg

Helsingborgs stad har ett omfattande och mycket uppskattat sommarblomsprogram som jag hade glädjen att få göra några bidrag till för sommaren 2019. Samtliga av de sommarblomsfat jag ritade låg nära eller i direkt anslutning till havet. Närheten till havet och de olika platsernas karaktär var en viktig inspirationskälla när jag ritade planteringarna. I de olika fallen försökte jag förstärka, fånga och komplettera platsens känsla och atmosfär. Även fatens placering i förhållande till varandra hade betydelse. I Helsingborg står faten ofta tre i grupp och eftersom jag ville skapa en känsla av en större sammanhängande plantering, snarare än tre mindre separata, valde jag att gestalta med gruppens mittpunkt som centrum. Detta innebär bland annat att de högsta växterna inte stod i mitten av faten utan något mer mot gruppens mitt vilket gör att en större del av planteringen kunde ses och upplevas av förbipasserande. Här nedan berättar jag lite närmare om hur jag tänkte när jag gestaltade sommarblomstret för varje specifik plats.

Henry Dunkers Plats

Atmosfären på Henry Dunkers Plats präglas sommartid starkt av folklivet, småbåtshamnen och ljuset som dag som natt speglar sig i havet. Eftersom havet sträcker ut sig mot väster fördes tankarna till solnedgången som var inspirationskällan för planteringens färgskala. De varma nyanserna i en solnedgång över havet återfinns i fylligt rosa blommor som spelar mot mjukt gulorange, milt blått och kopparbrunt. Även blommornas former var viktiga för att skapa kontrast och intresse, exempelvis sommarrudbeckians solar som spelar mot daggsalvians spiror, kompletterade av kopparstarrens skira strån som skapar liv i planteringen.

Båthusplatsen

De moderna husen som omger Båthusplatsen, med sina avskalade fasader i vitt, svart och glas samt platsens omfamning av fasader som ger en viss intimitet gav en känsla av att platsen behövde lysas upp, som av en lykta. Färgskalan blev därför varmt mörk- och ljusrosa som kontrasteras av milt citrongult och aprikos. Några växter med mörkt bladverk inkluderades också för att förstärka de milda blomfärgerna och få dem att poppa ut samt för att spela med platsens moderna karaktär. För att skapa liv i planteringen inkluderades gräset hartass som även bidrar med behövlig fräschör med sitt friskt gröna bladverk.

Strandvägen

Vid Strandvägen dominerar sandstranden och den breda, asfalterade strandpromenaden upplevelsen av platsen. Även det skarpa sommarljuset bidrar starkt till atmosfären. För att fånga känslan av en dag på stranden användes växter i glada, klara färger med former och textur som påminner om hetta och torka. Eftersom bris och blåst även präglar platsen inkluderades svansfjädergräs i de större faten då den ger en mjukt vajande effekt i vinden. I de mindre faten längs Strandvägen, som inte stod i grupp, användes istället för svansfjädergräset den mindre blåsvingeln. I övrigt inkluderades i stort sett samma arter i samtliga fat längs stråket för att ge platsen en sammanhållen känsla.

— Ida Ekman, landskapsarkitekt